Kartta Kimito

Under medeltiden bedrevs livlig handel och sjöfart, dock förekom sjöröveri och vrakplundring. I Hitis anlades en stor, befäst hamnanläggning som år 1347 besöktes av kung Magnus Eriksson. På 1600- talet fick Axel Oxenstierna Kimito i förläning. Han utvecklade näringslivet i området och grundade s.k Tjuda pedagogi. På 1800-talet var bondeseglationen en betydande näring. Den sista seglande jakten Eugenia belyser denna epok.

Kimitoskären har varit skådeplats för många sjöstrider och rester av gamla fästningar finns bland annat vid Jungfrusund. På Bengtskär utkämpades hårda strider under andra världskriget.

Herrgårdskulturen beskrivs i Söderlångviks museum. Den 300-åriga träkyrkan i Jitis är unik byggnad och mycket sevärd. I Hitis skärgård finns Bengtskärs fyrmuseum, naturumet Blåmusslan, Jungfrusund lotsmuseum, Rodeborg Vikingacentrum och flera andra museer. I Dragsfjärds kommun finns museerna i Dalsbruk och i Björkboda som beskriver ortens industrihistoria, allt från järnbruk till låsfabrik

Annonsera hos oss!
Fri annons eller uppgradera din fria annons => Läs mera...