- Åbo flygplats

- Helsingfors -Vanda flygplats

- Tammerfors flygplats