Korpo - Sydvästra Finland

Korpo - finns i skärgårdsstaden Pargas 1*).

Visit Korpo - Åbo skärgård

Korpo vackra gråstenskyrka uppfördes under 1300-1400 talen. I århundarden låg Korpo sedan i centrum för Sveriges vattentransporter genom området. 

Fiskarbönderna från Korpo förde stora mängder fisk och ved till Stockholm och Mälarregionen och de många farleder som korsade Korpo-vattnen utgjorde det svenska rikets livsnerv. För Korpo-farlederna behövdes så småningom lotsar och fyrvaktare, vilka samsades om livsutrymmet och naturresurserna med bönder och fiskare.

Sjöfartens ekonomiska betydelse var störst under bondeseglationens glansperiod i slutet av 1800-talet. Under ryska tiden och självständigheten fick Korpo skärgård militärstartegisk betydelse

*). Skärgårdsstaden Pargas. Kommunerna Houtskär, Iniö, Korpo och Nagu samt Pargas stad bildade den 1 januari 2009 en ny kommun, Väståbolands stad, som 1.1.2012 antog namnet Pargas stad

Skärgårdens Skördefest 2019, 13 - 15 september

Kommande 4 evenemang:
-Restaurangdagarna, fre-sö 13.-22.9.
-Skördefestmarknaden, Nagu torg, lördag 14.9.
-FM-tävling i fiskrökning Nagu torg, lörd 14.9.
-Öppna gårdar, söndagen 15.9.
Anmälan: > Lyyti-länk på Anmälningslänk till Skördefestenwww.skordefest.fi
Välkommen!

Skärgårdens Skördefest
Korpo map

Loading Google map =>

Annonsera hos oss!
Fri annons eller
uppgradera din fria annons
=> Läs mera...