Jungfruskär - Utflykt till nationalparkens yttre biosfärområde


Åbo skärgård - Jungfruskär

Jungfruskär - Utflykt till Unescos biosfärområde
Ön Jungfruskär ingår i Skärgårdshavets nationalpark och förvaltas av Forststyrelsen. Ca 50 ha är lövängar och betesmarker som Forststyrelsen har restaurerat och hävdat sedan 1980. Ön är även en viktig rast- och häckningsplats för många fågelarter

Ön är belägen intill bl.a ön Berghamn (Houtskär) och invid livligt trafikerade maritima farleder och har genom århundraden gett skydd åt många sjöfarare. Idag finns flera fornminnen från olika epoker, vilket är ett bevis på att Jungfruskär har varit ett "maritimt kulturcentrum"(Westerdahl C, 1980)

Naturstig.

Längs den 3 km långa naturstig belägen på ön Jungfruskär upplever du det traditionella landskapsområdet i nationalparken. Det är ett projekt på Jungfruskär som fokuserar på utvecklingen av hållbar naturturism. De gamla betesmarkerna och naturmiljöerna upprätthålls. Naturstigen ger en intressant insikt i ö-miljön.

Nationalparkens biosfärområde - Jungfruskär

Foto Destination Finland Seaside Kb - © All rights reserved

Nationalparkens biosfärområde - Jungfruskär

Foto Destination Finland Seaside Kb - © All rights reserved

Läs mera om:

- Skärgårdshavets nationalpark >>> utinaturen.fi .

- utveckling av hållbar naturturism i Skärgårdshavets Nationalpark kan du läsa om i metsa.fi . Klicka på "Pilotområden” och läs mer om Jungfruskär biosfärområde.

Skärgårdshavets biosfärområde>>> senaste nytt

Spa & BBQ i skärgården

Spa & BBQ Åbo skärgård

Just nu Spa & övernattning 1200€/dygn i AiristoSpa stugor 25 x pers


 

 Destination Finland Seaside Kb

partner till:

Forststyrelsen-Finland

Forststyrelsen

 

Medlem i organisationen:

Yrittäjät - Medlemsföretag - Finland

Företagarna i Finland

 

Go to top