Den vidsträckta skärgårdshavets nationalpark

Skärgårdshavets Nationalpark vidsträckta område börjar söder om öarna Pargas, Nagu, Korpo och Houtskär.

Floran och faunan i parken är både vanlig och unik. Vackra lövängar som särskilt finns från Boskär i väster och på Yxskär i öster, såväl som terminalmorän och slipade klipphällar som bildades vid istiden, är typiska exempel av skärgårdslandskapet

Skärgårdshavets Nationalpark - Karta

Kartan publiceras med tillstånd av Lantmäteriverket Finland 2007

Skärgårdshavets nationalpark 

Läs mera om  Skärgårdshavets Nationalpark.

Lämpliga utfärder i skärgården:

Utfärd till en av Unescos biosfärområde - ön Jungfruskär - inom nationalparkens område. Utefter den 3 km långa naturspåret på ön Jungfruskär kan du se den äldsta traditionella landskapet av nationalparken. Det finnas ett projekt på Jungfruskär som fokuserar på utvecklingen av hållbar naturturism.

- utveckling av hållbar naturturism i Skärgårdshavets Nationalpark kan du läsa om i metsa.fi . Klicka på "Pilotområden” och läs mer om Jungfruskär biosfärområde.

- om nationalparken kan du läsa mer om i utinaturen.fi .

Välkommen!

 

Spa & BBQ i skärgården

Spa & BBQ Åbo skärgård

Just nu Spa & övernattning 1200€/dygn i AiristoSpa stugor 25 x pers


 

 Destination Finland Seaside Kb

partner till:

Forststyrelsen-Finland

Forststyrelsen

 

Medlem i organisationen:

Yrittäjät - Medlemsföretag - Finland

Företagarna i Finland

 

Go to top