Jul & Nyår - Stugor att hyra - Erbjudanden!

Villa Telkkä

Villa Telkkä - Merirantala Sauvo

Villa Telkkä från 422 €

En spännande jul i skärgården, Bilväg fram.
3 x nätter 

Villa Skogäng & Markomby

Strömma Gård - Jul & Nyår

Villa Skogäng (-Söder /Lilläng) & villa Markomby från 590€

Meripesä - Stugor & Lägenheter

Ölmos stug- och semesterby - Meripesä - Jul & Nyår

Stugor & strandlägenheter från 470€