Agneta Anderssons nyutkomna bok Jurmo by - närmast havet. Det rör sig inte om någon glassig turistbroschyr utan om en seriös och väldokumenterad studie i Jurmos historia från medeltid till nutid

 
Foto Destination Finland Seaside  

Artikeln nedan är ett utdrag från HBL artikel.

Slitsamt liv på magiska Jurmo
Publicerad i HBL: 03/07 11:19

JURMO BY NÄRMAST HAVET
Agneta Andersson. 264 s. Vrakplundrarförlaget 2008.

"...Jurmo har gått från att ha varit ett reservat för gamla seder till att bli en turistfälla för båtfolket. En ny bok dokumenterar det hårda livet på Skärgårdshavets sydligaste ö. I dag är Jurmo tillhörig Korpo kommun,... en av de mest populära turistfällorna för båtfolk.

Att det inte alltid varit så framgår med önskvärd tydlighet av Agneta Anderssons nyutkomna bok Jurmo by - närmast havet... "

Läs mera...

 Destination Finland Seaside Kb

partner till:

Forststyrelsen-Finland

Forststyrelsen

 

Medlem i organisationen:

Yrittäjät - Medlemsföretag - Finland

Företagarna i Finland

 

Go to top