Svensk flagga   Suomi flagga   english flagga  

Finlands katolska biskopar uppförde under medeltiden Kustö biskopsborg ( benämns även Kustö slott), vilket fungerade som deras tillflyktsort fram till reformationen. Kustö slott nämns första gången i biskop Magnus I brev daterad 1295.

Foto: Destination Finland Seaside Kb

Borgen (-slottet) byggdes 1317 enligt biskopskrönikan. Förstördes 1318 av Novgorodborna.
Borgen upplevede sin glansperiod på 1400-talet då där härskade Magnus II Tavast, den störste av våra medeltida kyrkofurstar. Under hans tid utvidgades huvudborgen och troligen påbörjades även uppförande av förborgarna. Borgen brann 1485.
Biskoparnas maktperiod på Kustö biskopsborg (- slott) upphörde 1522 varefter borgen föll i danskarnas händer.
Kung Gustav Vasa återerövrade borgen (slottet) och gav 1528 befallning att denna katolisismens förskansning skulle rivas.
De tre våningar höga borgen med talrika försvarstorn belyser det medeltida biskoparnas betydande maktställning.

Källa Museiverkets infoskylt på platsen


 


Foto: Destination Finland Seaside Kb

Foto: Destination Finland Seaside Kb

Foto: Destination Finland Seaside Kb

Foto: Destination Finland Seaside Kb

Viktiga länkar

Museiverket Finland - nba.fi

Wikipedia - wikipedia.org

Forststyrelsen Metsä.fi - Utinaturen.fi

Läge

Go to Top